Close

2017-05-17

Fyra växter som bin vill att du planterar!

bin i gul blomma

 En miljökatastrof

När vi odlar alltmer enformigt och i stora skalor har våra vilda bin svårt att överleva. Den allt lägre poplutionen får stora konsekvenser för oss människor. Utan bin och humlor skulle stora delar av den livsmedelsproduktionen vi har idag vara omöjlig eftersom det är pollenspridarna som är förutsättningen för allt levande. Idag ersätts vilda bin och humlor av snabbproducerande pollinerare i fabriker. Oron växer för att naturliga pollinerare kommer att dö ut och konsekvensen blir att vi står inför en tyst miljökatastrof(SVT).

För att hjälpa våra pollinerare kan vi plantera mer varierat i våra trädgårdar och på balkongerna. Ju större mångfald av blommor och växter desto bättre, och glöm inte att humlor och bin är våra vänner så jaga dem inte med flugsmällare i sommar!

Fyra växter som bina blir glada över att du planterar!

Alcea
bin tycker om Alcea

Planteras på hösten och blommar efterföljande år. Den höga och vackra blomman ger snabb mat för de hungriga bina.

Echinacea
bin tycker om Echinacea

En perenn växt med blommor som söker sig mot solen och gör det lätt för bina att landa på vilket i sin tur ger din trädgård en fantastisk blomning!

Prästkrage
bin tycker om Prästkrage

Med den karaktäristiska gula kudden i blomman som drar till sig bina. I den gula kudden finns flera hundra mindre blommor och när bina går runt i blomman blir den täckt av blommans pollen. Pollen sprids sedan till andra blommor som i sin tur ger mat åt andra bin.

Kinesisk kärleksört
bin tycker om kinesisk kärleksört

En perenn växt som är lätt att odla och som inte bara föder bin, utan också fjärilar. Blommar i augusti och in i höstmånaderna.

Kom väldigt gärna med kommentarer! :)

Bli den första att kommentera

Meddela om
avatar